The Blacksmiths Arms

Tythe Barn, Alton, Alton, Stoke-on-Trent, ST10 4AZ
01538 702111